කාර්මික ස්විචය

 • ODOT-MS100T/100G ශ්‍රේණිය : 5/8/16 Port Unmanaged EtherNet Switch

  ODOT-MS100T/100G ශ්‍රේණිය : 5/8/16 Port Unmanaged EtherNet Switch

  MS100T

  10/100 Mbps ස්වයං-අනුවර්තනය,(ස්වයං-MDI/MDI-X)

  10BaseT සඳහා IEEE 802.3 සඳහා සහය දක්වයි

  100BaseT සහ 100BaseFX සඳහා IEEE 802.3u සඳහා සහය දක්වයි

  IEEE 802.3x ප්‍රවාහ පාලනය සඳහා සහය දක්වයි

  විකාශන කුණාටු ආරක්ෂණයට සහය දක්වයි

  ක්රියාකාරී උෂ්ණත්වය සඳහා සහය දක්වයි: -40~85℃

  5/8/16 වරාය කළමනාකරණය නොකළ ඊතර්නෙට් ස්විච DIN-rail